ترجمه مدارک در سریع ترین زمان ممکن

star

ترجمه مدارک هویتی

ترجمه مدارک هویتی از قبیل : شناسنامه ، کارت ملی ، سند ازدواج و … از جمله خدماتی است که برای مدارک هویتی مورد انجام قرار می گیرد.

star

ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه مدارک تحصیلی از قبیل : اصل مدرک ، کارنامه ، ریز نمرات و … برای مدارک تحصیلی و در صورت نیاز برای دریافت تاییدیه وزارت امورخارجه انجام می گیرد.

star

ترجمه مدارک شغلی

ترجمه مدارک شغلی از قبیل : مدارک فنی ، گواهینامه و مواردی که مربوط به شغل و حیطه وظایف مورد نیاز برای ترجمه می باشد اقدام می گردد.

موسسه ترجمه رسمی نور

خدمات انجام ترجمه رسمی به صورت غیر حضوری و ارسال مدارک از طریق واتساپ صورت می گیرد.

send

ثبت سفارش ترجمه و ارسال مدارک

در ابتدا با تماس و دریافت مشاوره می توانید با همکارانمان صحبت کرده و در مورد چگونگی انجام فعالیت اطلاعات لازم را بگیرید و سپس اقدام به ثبت سفارش خود کنید.

photo_camera

ابتدا مدارک از طریق واتساپ ارسال می گردد.

پس از بررسی همکارانمان در صورت ناقص نبودن مدارک نسبت به ترجمه اقدام می گیرد.

image

ترجمه مدارک توسط مترجم رسمی قوه قضائیه

مجموعه پس از دریافت مدارک به نماینده رسمی شرکت در امر ترجمه می سپارد تا کار های لازم برای ترجمه صورت بگیرد.

forum

ارسال مدارک توسط همکاران ما

پس از انجام ترجمه و دریافت تاییدیه های لازم از وزارت خارجه مدارک توسط همکاران ما به آدرس شما فرستاده می شود.

خدمات ترجمه رسمی و تاییدات دادگستری و امور خارجه

فهرست